ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

Takua Pa Provincial Court

News
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดตะกั่วป่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมารักษาความสะอาดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาให้บริหารงานระบบและซ่อมบำรุงระบบวิศวกรรมอาคารศาลจังหวัดตะกั่วป่าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (การป้องกันอัคคีภัย) และ การป้องกันและขจัดเหตุร้ายกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

                                   ห้องพิจารณาคดีที่ 1            หรือเข้าด้วยรหัส   hag-pmov-wdc 

                             ห้องพิจารณาคดีที่ 3            หรือเข้าด้วยรหัส   xnz-rjcv-qxd

                          ห้องพิจารณาคดีที่ 4            หรือเข้าด้วยรหัส   yrf-yjjt-wec

                               ศูนย์คุ้มครองสิทธิฯ              หรือเข้าด้วยรหัส   zma-nmqi-pjr

 

ขั้นตอนการใช้วิธีพิจารณาคดีอิเล็กทรอนิกส์

การลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์

                       

 

การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 20 ตรี

 

 

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ (Online mediation)
 
 

 

การคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพในคดีอาญา

 

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม