Accessibility Tools

ศาลจังหวัดตะกั่วป่า

Takua Pa Provincial Court

News
ศาลจังหวัดตะกั่วป่า ร่วมกับสำนักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จัดการฝึกอบรมทบทวนและเพิ่มพูนความรู้ความสามารถให้กับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพังงา (ตะกั่วป่า) จัดกิจกรรม “ชวนน้องไปทำ (ธรรม)” ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระบบ FM คลื่นความถี่ ๙๐.๒๕ MHz ผ่านรายการวิทยุ “เรื่องเล่าจากศาล” ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดรายการวิทยุเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ระบบ FM คลื่นความถี่ ๙๐.๒๕ MHz ผ่านรายการวิทยุ “เรื่องเล่าจากศาล” ศาลจังหวัดตะกั่วป่า จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

         

    

 

                       

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม